CÀPSULES D'ART (DE)GENERATIU

CÀPSULES D'ART (DE)GENERATIU

S'anomena Art Generatiu a la disciplina creativa que, parcialment o íntegrament, ha estat creada amb l'ús d'un sistema autònom. Un sistema autònom és, en aquest context, generalment aquell que és no-humà i que de manera independent pot determinar característiques d'una obra d'art que altrament requeriria decisions preses directament per l'artista. En alguns casos, el creador humà pot determinar quin sistema generatiu representa la seva idea artística pròpia, i en altres que el sistema pren la funció del creador.

"L'art generatiu" sovint es refereix a l'art algorísmic (obres d'art generades per ordinador mitjançant algoritmes), però els artistes també ho poden fer utilitzant sistemes de química, biologia, mecànica i robòtica, materials intel·ligents, aleatorització manual, models matemàtics, mapeig de dades, simetria, enrajolant i més.

L'ús de la paraula "generatiu" a la discussió d'art s'ha desenvolupat amb el temps. L'ús d'ADN Artificial defineix un apropament generatiu a l'art centrat en la construcció d'un sistema capaç de generar esdeveniments imprevisibles, tot amb un caràcter comú reconeixible. L'ús de sistemes autònoms, requerits per algunes definicions contemporànies, se centra en una metodologia generativa on els controls són molt reduïts. Aquesta aproximació és també nomenada "emergent".

Més informació

En aquesta secció es mostren alguns treballs audiovisuals inèdits realitzats per l'artista Jorge Sellés des de l'any 2000 i que han estat rescatats i actualitzats aquests darrers anys per a la plataforma artística Industri.ART amb una estètica postmoderna més fresca i adaptada a l'actual Nova Era Digital.

Sèries de CÀPSULES D'ART (DE)GENERATIU