Irene Almendros

Irene Almendros

Irene Almendros (nascuda a Alcoi) és Graduada en Disseny Gràfic en L’EASD Alcoi.

Professionalment treballa dins de l’àmbit del disseny gràfic en les seues diferents facetes: Editorial, cartelleria, imatge corporativa, packaging...

En les seues obres artístiques aborda des de l’abstracció del paisatge les dualitats i contradiccions presents en tot el que ens envolta i en nosaltres mateix.

Ha rebut diversos guardons i els seus cartells han representat esdeveniments a Madrid, Alacant i Valencia entre altres llocs.

 

FORMA DE CONTACTE 

email:almendros645@gmail.com  

Teléfono: 679 461 953

Sèries d'Irene Almendros