Obra gràfica

 
L’obra gràfica d’un artista són sèries limitades d’obres a partir de la transferència d’una imatge des d’un suport a un altre. Més enllà del gravat i la litografia, els procediments de creació d’obra gràfica original són nombrosos i diversos.
 
Des de les antigues xilografies fins a l’avantguardista paper òfset, la major part de tècniques d’impressió comparteixen un procés similar en el qual l’artista treballa sobre un suport original, com una planxa de metall, una taula de fusta o un tros de seda, que servirà per a transferir eixa imatge a un altre suport –generalment paper o tela– un determinat nombre de vegades.
 
 
(Principis establits en 1960 en l'III Congrés Internacional d'Artistes celebrat a Viena)