Francisco Borrell Sanz

Francisco Borrell Sanz

Va realitzar els seus estudis a l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi amb el professor Rafael Aracil.

 

Projectes artístics més destacats

1982  Dissenys festers de tota l'ostentació de Fila Asturianos any d’alferes i Capità, inclòs càrrecs i escuadres.

1985  Disseny Alferes Fila Llana, Paco Matarredona.

1998  Carrossa Alferes Maseros amb reproducció del mural de l'Església Sant Jordi.

2011  Exposició Col·lectiva Casa Cultura d'Alcoi amb Raül Botella, Dori Cantó, Elima Cardenal i Paco Borrell. 

2012  Exposició Mercat de Sant Roc.

2015  Mural vestíbul Filà Maseros.

2017  Participació Art al Carrer, amb Exposició Col·lectiva en la Mútua de Levante.

2018  Cartell Penya Bon Humor. 

2018  Cartell Penya Fontilles Moros i Cristians. 

 


FORMA DE CONTACTE

E-mail: pacoborrell60@gmail.com

Tel. 650 161 899

 

XARXES SOCIALS

Facebook: Paco Borrell Paquito